Op Arentsburgh geldt voor iedereen een aantal basisregels; de exacte regels staan in de Statuten van de vereniging, het Huishoudelijk Reglement en in het Tuincomplexreglement. Zorg ervoor dat je tuin en tuinpad niet overwoekerd raken met onkruid, laat geen afval op je tuin liggen en bespaar je tuinburen harde muziek en ander lawaai en de rook van de barbecue.
De belangrijkste regel is in één zin samen te vatten: Veroorzaak andere tuinders geen overlast!
Je mag alleen op een andere tuin komen als daar toestemming voor is gegeven. Iedereen respecteert andermans grond en eigendom.

Statuten en Reglementen Arentsburgh

Het onderhoud van je tuin

Er wordt van elke tuinder verwacht dat hij/zij regelmatig op de tuin komt, ook in de koudere maanden. Het onderhoud van grond, beplanting, opstal en paden van zelfs een kleine tuin vergt gemiddeld minstens 5 uur per week. Aardappelen dienen te worden gepoot volgens het Aardappelplan, dus ieder jaar in andere grond. In januari meldt het bestuur aan welke zijde van de tuin er dat jaar aardappels mogen worden gepoot.

Als je van plan bent om een kasje, kast of schuurtje op je tuin neer te zetten, moet je schriftelijke toestemming vragen.
Aanvraagformulier bouw opstal (print en vul in)

Voor het tuinafval is een compostbak of -ton verplicht. Afval dat niet in de eigen compostbak gedaan kan worden (wortelonkruid, grof hout e.d.) of teveel is, dient mee naar huis genomen te worden.
Alles over composteren
Schema Gescheiden verwerking en afvoer tuinafval

Iedere tuinder moet zorgdragen voor de grensbegroeiing van de eigen tuin en de langslopende publieke paden. Tuinders aan de sloot moeten de slootrand zelf vrij houden van begroeiing.

Bij de schuur staat een aantal kruiwagens voor algemeen gebruik gedurende een dagdeel.

Snoeiafval van max. 3 cm dik kan op het afvalstation gelegd worden om te worden gehakseld; als het dikker is, kan het bij het hout neergelegd worden, om afgevoerd te worden.

Een ringleiding verzorgt het gehele complex met opgepompt sproeiwater uit de Vliet. Uit de gele slangen bij de tuinen komt dus ongezuiverd rivierwater. Drinkwater komt uit de buitenkraan en de wastafelkraan van de kantine.

Tuincontrole

De TuinControleCommissie bezoekt regelmatig alle tuinen en controleert of deze voldoen aan de regels van het Tuincomplexreglement.

Onderhoud Tuincomplex

Het algemeen onderhoud van het tuincomplex wordt door de tuinleden zelf verzorgd. Deelname aan de twee (soms drie) werkbeurten per jaar zijn verplicht. De werkbeurten worden altijd op zaterdag gehouden van 9.30 tot 12 uur. Voor de werkbeurten geldt een ongevallenverzekering. Aan het begin van het seizoen verstuurt de coördinator Werkbeurten het rooster voor de werkbeurten. Twee werkbeurten staan op het rooster. De derde werkbeurt is bestemd voor één van de jaarlijkse projecten.

Kinderen en dieren

Kinderen zijn welkom, kunnen terecht op een kleine speelplaats, maar mogen niet op andermans tuin komen. Op de speelplaats dienen ouders en/of verzorgers zélf te zorgen voor toezicht op spelende kinderen.

Op de tuinen mogen geen dieren worden gehouden. Voor de imker geldt een speciale regeling.
Honden mogen op het terrein komen, mits aan de lijn en als de eigenaar er voor zorgt dat geen uitwerpselen achterblijven.