home     leden     aanmelden     foto's     links     nieuwsbrief     gastenboek     introductie   

WAAROM WERKBEURTEN

Alle tuinders op het complex Arentsburgh proberen hun tuin en de gezamelijke eigendommen zo goed mogelijk te onderhouden.
Voor het onderhoud van de gezamenlijke gebouwen, paden, begroeiingen, stroken land en sloot bestaan de zogenaamde verplichte werkbeurten waaraan alle leden van de vereniging deelnemen.

Elk tuinlid is bij reglement verplicht 3 werkbeurten per jaar te verrichten. Twee werkbeurten staan op het rooster. De derde werkbeurt is bestemd voor één van de jaarlijkse projecten.
Indien leden herhaaldelijk niet verschijnen op geplande werkbeurten kan het bestuur besluiten het huurcontract met dit tuinlid te beëindigen.

U wordt verzocht aanwezig te zijn op de in het rooster voor uw naam genoemde zaterdagen van 9.30 - 12.00 uur.
Indien u verhinderd bent, laat dan dan even weten aan Saskia Nieuwenhuis, via werkbeurten#atvarentsburgh.nl (vervang # door @) en geef door op welke datum u wel komt meewerken. 
Werkbeurten
De werkbeurten worden altijd op zaterdag gehouden van 9.30 tot 12 uur.

Het Arentsnest wordt geschilderd
Foto: Frank Hendrix


Wie zorgt voor de werkbeurten?
Jaarlijks worden de werkbeurten verdeeld door de commissie werkbeurten. Deze houdt ook bij of elke tuinder zijn jaarlijkse hoeveelheid tuinbeurten uitvoert.

Contact
De werkbeurtencommissie is bereikbaar via het emailadres: 
werkbeurten#atvArentsburgh.nl
(vervang # door @)
 


Copyright © atvArentsburgh