home     leden     aanmelden     foto's     links     nieuwsbrief     gastenboek     introductie   

TUINCONTROLE

De Tuincontrolecommissie loopt 8 keer per jaar over het terrein en stuurt namens het bestuur een e-mail aan die leden waarvan de tuin niet aan de voorschriften voldoet.

Controle rondes
In maart is de TCC weer gestart met haar maandelijkse controle rondes.

Een paar aanwijzingen

Opstallen
Alvorens er iets gebouwd mag worden op uw tuin, zult u hiervoor toestemming moeten aanvragen bij het ledensecretariaat. Dit doet u via een mail naar het ledensecretariaat, voorzien van een 'bouw'tekening van de opstal en een situatieschets. (zie artikel 9 van het Tuincomplex Reglement)

Tuinkleuren
De kleuren van ATVArentsburgh zijn groen en bruin. Mensen met blauwe of anders kleurende opstallen, koude bakken, (blauwe) grote watertonnen, schuttingen en kinderspeelhuisjes in andere kleuren dan groen en bruin dienen hier iets aan te doen. Bijv. overschilderen, bekleden of verwijderen.
 
Heg
De binnenzijde is de verantwoordelijkheid van de tuinder en dient regelmatig te worden geknipt, het liefst nadat Henk Plus de boven-en voorkant van de heg heeft geknipt. Dit geld ook voor de meidoornheg op het talud aan de zijde van de Arentsburghlaan. Die wordt twee maal per jaar door de Gemeente geknipt, maar wederom is de tuinder verantwoordelijk voor de tuinkant.

Onder de heg
Geen onkruid, klimop en wingerd in en onder de heg laten groeien.

Schelpenpad
De eerste 50 cm, gemeten vanaf de heg, valt onder het onderhoud van de tuinders. Wanneer met regelmaat de schoffel of hark hier doorheen gehaald wordt is het onkruid en gras makkelijk weg te halen.

Talud
Vrij houden van materialen en begroeiing, onkruid en zevenblad zoveel mogelijk verwijderen.

Gras
Gras op uw tuin mag, maar alleen wanneer het met regelmaat wordt gemaaid zodat het zaad geen overlast geeft bij uw collega tuinders.

Slootkant
Aan beide zijden 1 meter breed vrije doorgang, alleen gras of houtsnippers. Dus geen beplanting, lentebolletjes, losliggend plastic/worteldoek, buizen, grind, glibberende tegels, hekjes en andere obstakels etc. De jaarlijkse Schouw moet hier vrijuit langs de sloot kunnen lopen, zo ook de TCC. En de werkbeurten die drie maal per jaar de sloot zullen leegtrekken.

Stilte
Tuinders genieten bij ATVArentsburgh ook van hun rust. Radio's en ander geluid makend machinerie wordt getolereerd zolang de omliggende tuinders er geen overlast van ervaren.

Compostbak
Er wordt verwacht dat u een compostbak op uw tuin hebt die daadwerkelijk wordt gebruikt.

 

 
Tuincontrolecommissie

Ieder jaar vraagt het bestuur aan een aantal leden van de tuin of zij zitting willen nemen in de tuincontrolecommissie (TCC).

De benoeming wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering zodat eenieder weet wie er zitting heeft in deze commissie.
 

Wie zitten er in de Tuincontrolecommissie?
In 2017 hebben de volgende leden zitting in de TCC:
- Margré van Heesch

- Corrie Gelderman
- Job Koene
- Ger van Vliet
- Yvonne de Vries

 

Contact
Alle leden van de TCC hebben beschikking over een emailadres. Zij zijn te bereiken via:
tuincontrole#atvArentsburgh.nl (vervang # door @)


Copyright © atvArentsburgh