home     leden     aanmelden     foto's     links     nieuwsbrief     gastenboek     introductie   
 
Statuten en Huishoudelijk Reglement
Statuten en Huishoudelijk Reglement beschrijven de organisatie van de vereniging en de taken en bevoegdheden van haar organen (ledenvergadering, bestuur, commissies) alsmede de rechten en plichten van de leden (bv m.b.t. tuinhuur, lidmaatschap en werkbeurten).
 
Tuincomplexreglement
Het Tuincomplexreglement is van belang voor het onderhoud van het tuincomplex en de individuele tuinen. Dit is een belangrijke basis voor de tuincontrole.

Downloaden Statuten en Reglementen

Aanvraagformulier bouw vaste opstal
(tuinkast/schuur, kasje, kist, platglasbak, windscherm)

 

 


 Schema gescheiden verwerking en afvoer van tuinafval

Regulier GFT (groenafval en plantenstengels) → eigen compostbak

Vervuild groenafval (wortelonkruiden en planten aangetast door schimmels) → gemeenschappelijke compostbak

Takken en snoeihout -> afvalstation (hakselaar)

Bruikbare materialen -> afvalstation (voor hergebruik door leden)

IJzer -> afvalstation

Stenen en hout → zelf afvoeren / bewaren voor afvoer via container

Glas -> incidenteel via container

Plastic (hard en zacht) → mee naar huis


Meer informatie over gescheiden verwerking en afvoer van uw tuinafval


 

 


 

Copyright atvArentsburgh