home      leden      aanmelden      foto's      links      nieuwsbrief      gastenboek    introductie  
Tuincontrole

Niet elke tuin hoeft er zo schoon bij te liggen...De tuincontrolecommissie bezoekt regelmatig alle tuinen en controleert of deze voldoen aan de regels van het tuincomplexreglement.
Als dit niet het geval is, of de tuinder anderszins in overtreding is, ontvangt hij/zij per post een Tuincontroleformulier.
Hierin wordt verzocht de ongewenste en omschreven situatie op korte termijn aan te pakken. Een tuinder kan twee keer een dergelijk formulier ontvangen; de derde keer komt er een brief van het bestuur. Indien de ongewenste situatie blijft voortbestaan ontzet het bestuur de tuinder uit het lidmaatschap.

<vorige volgende>