home      leden      aanmelden      foto's      links      nieuwsbrief      gastenboek    introductie  
De Tuinen en De Regels

Gerrit Bijl in goed gesprek...Op Arentsburgh liggen genummerde hele en halve tuinen die voor een pachtprijs per vierkante meter in uw persoonlijk gebruik overgaan. Als lid hebt u een eigen sleutel van het toegangshek en de kantine met de toiletten.

De leden richten hun tuin naar eigen ideen in, als moestuin, bloementuin of om oude plantenrassen te doen herleven. Aardappelen dienen te worden gepoot volgens het Aardappelbesluit, dus eenmaal per drie jaar in andere grond. In januari meldt het bestuur aan welke zijde van de tuin er dat jaar aardappels mogen worden gepoot.
Op Arentsburgh geldt voor iedereen een aantal basisregels; de exacte regels staan in de statuten van de vereniging en in het tuincomplexreglement.
...met Willem van der Velde en Albert Peters. De belangrijkste regel is in n zin samen te vatten: Veroorzaak de andere tuinders geen overlast! Voor het overige willen wij op de Tuinen beleefd en collegiaal met elkaar omgaan. Tuinen maken vrienden. Men groet elkaar en past in de vakantie op 's buurmans tuintje. Wij aanvaarden op Arentsburgh niet dat mensen om hun huidskleur, cultuur of gezindte worden becommentarieerd.
Men mag alleen op een andere tuin komen als daar toestemming voor is gegeven. Iedereen respecteert andermans grond en eigendom. Het bestuur van Arentsburgh tolereert op de Tuinen geen diefstal. Dieven mogen niet meer op de Tuinen komen.
 

<vorige volgende>