home      leden      aanmelden      foto's      links      nieuwsbrief      gastenboek    introductie  
De Tuinen van Arentsburgh

De Tuinen van Arentsburgh  - KLIK HIER -
Tuinieren op Arentsburgh betekent teruggaan naar de natuur op een tweeduizend jaar oud stuk cultuurgrond. Hier hadden al Romeinen en Cananefaten hun woningen en moestuinen. De bodem is ideaal voor de groenteteelt en wordt uit de aangrenzende Vliet gesproeid.
Bijna honderd tuinliefhebbers hebben er een gepacht perceel. De tuinen zijn nét zo verschillend als de pachters en hun persoonlijke reden om aan een Tuin te beginnen. Maar ze hebben ook iets dat hen allen bindt. Om dat gezamenlijke belang te dienen en in goede orde te bewaren is er de Amateurtuindersvereniging Arentsburgh.
Kadastrale kaart van De Tuinen van ArentsburghDe Amateurtuindersvereniging Arentsburgh is in de jaren '50 opgericht door een groepje Voorburgers dat gezonde en goedkope groenten en aardappels met daarnaast wat zomerfruit voor jam en appelmoes voor het eigen gezin wilde verbouwen.
De gemeente Voorburg verhuurde de grond die na de archeologische opgravingen van rond de eeuwwisseling als sportveld had gediend.
Om bestuurlijke redenen sloot de vereniging zich later aan bij de koepel Tedingerhof. Sinds 1968 is er een hoofdbestuur Tedingerhof met de zelfbesturende afdelingen Arentsburgh, Westvliet, Essesteijn en Leeuwenberg. Ieder jaar wordt in maart en november een Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van Arentsburgh.
Alle leden kunnen bij het bestuur onderwerpen aandragen en meepraten over het gevoerde beleid. Over belangrijke zaken wordt schriftelijk gestemd. Via digitale Nieuwsflitsen houdt het bestuur de leden doorlopend op de hoogte.
Atv Arentsburgh wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de leden. Ook alle overige werkzaamheden (kantine, winkel, technisch onderhoud van gebouwen, sanitair en watervoorziening, organisatie tuinbeurten) gebeurt door vrijwilligers. Aan nieuwe leden wordt gevraagd of zij vanuit hun kennis en beroepservaring willen bijdragen tot het welzijn van de vereniging.

<vorige volgende>