home      leden      aanmelden      foto's      links      nieuwsbrief      gastenboek    introductie  
Het Romeinse Forum Hadriani

Detail van Peutinger Karte -KLIK VOOR VERGROTING- Het landgoed Arentsburgh (waartoe ook het huidige tuincomplex behoorde) werd in 1826 door de overheid aangekocht. Alleen het perceel waar het voormalige landhuis van Lodensteyn op stond en het latere park van het christelijke instituut voor dove kinderen ‘Effatha’ zijn particulier bezit gebleven. Het instituut is aan het einde van de 20e eeuw naar Zoetermeer verhuisd.
Op het landschappelijk gesaneerde terrein verrijst een cluster van vier exclusieve Villa's met appartementen: ‘Nieuw Hadriani’.
Aanleiding tot de publieke aankoop van grote delen van het voormalige Arentsburgh in het begin van de 19e eeuw was zijn archeologische betekenis: Er bleek een compleet marktstadje (forum) uit de Romeinse tijd te hebben gelegen, genoemd naar de keizer die in 121 na Chr. zijn landsgrens in Germania inferior, de Lage Landen, had geďnspecteerd – Publius Aelius Hadrianus. Publius Aelius Hadrianus
Forum Hadriani (de Markt van Adrianus) was de meest noordelijke Romeinse stad op het Europese vasteland en na Nijmegen de oudste stad in Nederland, met een eigen vermelding op de oudste atlas van de wereld, de Peutinger-Karte uit de 4e eeuw.
Het stadje werd voornamelijk bewoond door Cananefaten (vroeger "Kaninefaten"), een volkje van kust-Germanen waarvan de nakomelingen ongetwijfeld nog steeds in Zuid-Holland rondlopen. Na verloop van tijd kreeg Forum Hadriani te kampen met epidemieën en overvallen door andere Germaanse stammen. De muur en de grote poort van Forum Hadriani, zoals men die omstreeks 200 kon zien.Rond 270 werd de stad door de Romeinen verlaten en raakte ze in verval.
Op de plaats waar de stad ooit stond is nu niets meer te zien, al bevinden zich nog wel veel restanten onder de grond. Het park Arentsburgh (naast de Tuinen) ligt grotendeels over de restanten van Forum Hadriani. Hier is een gedenkzuil geplaatst ter herinnering aan de Romeinse stad.

<vorige volgende>