home   login bestuur    aanmelden     foto's     links    nieuws     reglementen     AVVN         introductie  
Arentsburgh
 

Arentsburgh is een van de oudste tuincomplexen aan de Arentsburghlaan 26B in Voorburg. Het is een middelgroot tuincomplex van bijna 2 hectare (18.700m2) en heeft ruim 100 leden en 99 tuinen. Het verbouwen van fruit,  (bijzondere) groenten en aardappelen en het telen van bloemen vormen de belangrijkste activiteiten op de tuin. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kleine kasjes en teelt onder platglas.
Op ons complex met sier- en moestuinen is geen ruimte voor 'vakantiehuisjes'. 

Ieder jaar komen er weer een aantal tuinen vrij. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met het ledensecretariaat via ledensecretariaat#atvarentsburgh.nl (vervang # door @)

              

              
   


    Volg ons ook op Facebook

 
    Tel: 06 102 68 7650

 

 

Bestuur, secretariaat en commissiesTuincontroleTuinwinkelTeeltplan aardappelsWerkbeurten

Aanvraagformulier bouw opstal

 

 

Laatste update: 10-06-2017


Copyright atvArentsburgh

Voorburg voorburgse voorburgs volkstuin volkstuintje volkstuintjes volkstuinders moestuin moestuintje moestuintjes amateurtuintje volkstuincomplex amateurtuinder amateurtuinders kruidentuin kruidentuintjes bloementuin bloementuintjes groentetuin groententuin volkstuinvereniging amateurtuinvereniging amateurtuindersvereniging tuinliefhebber tuinliefhebbers Arendsburg Voorburg Arentsburg Voorburg amateurtuinders voorburg tuinders voorburg hobbytuinders voorburg amateurtuindersvereniging voorburg tuindersvereniging voorburg tuintjes voorburg tuintjes Arentsburgh